نقش زنان در نشست ترکیه زنان افغان چی نقش در این نشست دارند؟

نقش زنان در نشست ترکیه زنان افغان چی نقش در این نشست دارند؟

نميگذاريم فاجعه هاي دوران امارت طالباني دوباره تكرار شود. مازنان ميخواهيم كه :
١- انعده زنانيكه داراي سطح اگاهي بلند وتجربه كافي درباره زنان وحقوق شان برخوردار باشند دراين نشست اشتراك كنند, ٢- نماينده گان برجسته ، شايسته وسرشناس زنان ازاقشار مختلف، فعالان حقوق زنان وفعالان جامعه مدني وفعالان جوانان اشتراك كنند, بايد نقش زنان كه نيم پيكر ازجامعه است ، دراين نشست صلح برجسته وواضع باشد, و نبايد زنان ازحقوق شهروندي وانساني خويش محروم ودرچهار ديوار خانه محصور بماند, مشاركت زنان درتمامي بخش هاي سياسي، اجتماعي واقتصادي درجامعه وبرابري جنسيتي درنظر گرفته شود.

زنان رهبران جهادي وافراديكه درجنايت وخيانت دست داشته اند. كه اين دسته بانوان به هيچ وجه از مازنان نماينده گي كرده نميتوانند ، نبايد دراين نشست صلح سهم داده شود, اينبار نبايد نقش وحضور زنان نمايشي وكمرنگ باشد، كه درنشست هاي دوحه ومسكو شاهد بوديم, شورای عالی مصالحه میگوید طرح صلح برای نشست ترکیه آماده است و گفته میشود که در این طرح نظام پسا صلح دوره انتقالی بدیل و ساختار دوره انتقالی و سایر مسائل برای رسیدن به صلح مد نظر گرفته شده است .اما هنوز هم مشخص نیست که به نماینده گی از زنان کیها اشتراک خواهند نمود

 

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید