دست کاری پاکستان در پروسه صلح

Peace-afghanistan-taliban-pakistan
Peace-afghanistan-taliban-pakistan

دست کاری پاکستان در پروسه صلح

پاکستان می خواهد با چهره های که خلاف حکومت و مصالح علیای کشور در حرکت است ارتباط گرفته و برای آنها زمینه تفاهم با طالبان را آماده سازند، این کار پاکستان غرض صلح نه بلکه برای نفی کامل حکومت و تشدید اختلاف ها میان حکومت و سیاسون میباشد. حقیقت واضح این است که راه سوم وجود ندارد، یا حکومت موجوده جریانات صلح و‌ جنگ را رهبری و مدیریت می کنند و تمام مردم با جمع نهاد های سیاسی ولو که با حکومت مخالف باشند با نظریات، انتقادات و طرح های سازنده خود دولت را یاری میکنند، و یا هم طالبان بر پیکر حکومت میکوبند تا اینکه نظام ضعیف شده و یکبار دیگر روز های تاریک دهه هفتاد تکرار شود. اختلاف در حکومت های مردم‌ سالار یک امر معمول و نه چندان بد است، اما هر اختلاف سیاسی و یا هم طرح پیشنهادی از طرف مخالفین‌ و اپوزیسیون ها حد و مرز دارد، یکتعدادی که در این دو دهه از دسترخوان همین حکومت خوردند،صاحب القاب بزرگ، جایگاه و پول شدند، حال نظام جمهوری اسلامی افغانستان را جمهوریت چند نفره گفته حکومت‌‌ را بطور کلی نفی کرده و از مقاومت در مقابل طالبان منهای حکومت سخن میگویند؛هیچ عقل سلیم نمی پذیرد که با متلاشی شدن حکومت و سیصد هزار نیروی امنیتی در برابر طالبان مقاومت دیگر صورت بگیرد. حکم عقل سلیم و وجدان بیدار همین است که بجای منافقت های سیاسی و معاملات انفرادی باید برای حفظ عزت فرد فرد افغان و سلامت جامعه به تشکیل جبهه متحد ویکپارچه زیر چتر نظام جمهوری اسلامی افغانستان‌ برای حل معضله کنونی فکر شود.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید