ساختمان بخش اول سرک قیصار – لامان بیشتر از ۶۸ فیصد پیشرفت کاری دارد

Badghis-highway

ساختمان بخش اول سرک قیصار – لامان بیشتر از ۶۸ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان بخش اول سرک قیصار – لامان بیشتر از ۶۸ فیصد پیشرفت کاری دارد پروژه قیصار – لامان به طول مجموعی ۲۳۳ کیلومتر, تکمیل کننده سرک حلقوی افغانستان است که از ولایت بادغیس آغاز و به ولایت فاریاب ختم می گردد، دو بخش آن تحت کار قرار دارد, بخش اول این پروژه به طول ۳۴ کیلومتر از دره لامان آغاز و در نزدیکی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس ختم می‌شود، بخش دوم آن به طول ۴۸ کیلومتر با عبور از مرکز قلعه نو به دره بوم ولسوالی مقر ولایت بادغیس امتداد می یابد.

بخش اول پروژه به قیمت بیشتر از ۳۶ میلیون دالر با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده و از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل میشود که دارای ۳۴ کیلومتر طول، ۱۰ متر عرض، ۸ پایه پل، ۱۰۵ پایه پلچک و ۱۱۹۶۳ متر دیوارهای استنادی و محافظتی میباشد.
پروژه سرک حلقوی قیصار-لامان یک پروژۀ مهم ترانزیتی و بخشی از سرک حلقوی افغانستان است که ولایات شمالی را به غرب و جنوب غرب کشور وصل میسازد و ۱۵۱ کیلومتر آن در مراحل تخنیکی و تدارکاتی قرار دارد, تکمیل این پروژه برای افغانستان اهمیت بی پیشینه یی تجارتی و اقتصادی دارد که نه تنها ولایات افغانستان را با هم دیگر وصل می کند بلکه مسیر مناسب اتصال منطقوی کشور نیز بحساب میآید.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید