کار اعمار و ساختمان سرک نعل بامیان و ۶ کیلومتر سرک در ولایت دایکندی ادامه دارد

Bamyan

کار اعمار و ساختمان سرک نعل بامیان و ۶ کیلومتر سرک در ولایت دایکندی ادامه دارد

کار اعمار و ساختمان سرک نعل شیره الی دروازه شهیدان ولایت بامیان عنقریب تکمیل میگردد, کار اعمار و ساختمان این سرک جغلی با ساختمان های آبرو آن از نعل شیره الی دروازه شهیدان مرکز بامیان با بیشتر از ۶ کیلومتر طول جریان دارد, پروژه متذکره به قیمت بیشتر از ۱۸ میلیون افغانی با دو شورای انکشافی محل در دو قسمت قرار دادگردیده و تا کنون ۸۶ فیصد پیشرف کاری دارد که
عنقریب تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.

قابل یاد آوری است که این پروژه قریه های لدو، دروازها، نعل شیره ها و مرکز شهیدان را با مرکز بامیان وصل میسازد و در جریان کار ساختمان آن در هر دو بخش برای مردم محل ۱۵۶۵۹ روز کاری را فراهم نموده است,با تکمیل شدن کار این پروژه مشکلات باشندگان مسیر سرک حل خواهد شد و در انتقال محصولات زراعتی شان که در گذشته دچار مشکل بودند، تسهیلات فراوان به میان خواهد آمد.

کار ساختمان بیشتر از ۶ کیلومتر سرک در ولایت دایکندی ادامه دارد, کار ساختمان ۶.۴۳ کیلومتر سرک جغلی همراه با ساختمان های آبرو آن از قریه پای نیلی الی قریه غدار مربوط مرکز ولایت دایکندی ادامه دارد, پروژه متذکره به قیمت بیشتر از ۲۶ میلیون افغانی با دو شورای انکشافی محل قرار داد گردیده و تا کنون ۱۸ فیصد پیشرفت کاری دارد که از سوی دولت افغانستان تمویل می شود, این پروژه از سرک اسفالتی دایکندی الی بامیان قریه پای نیلی، از سرک عمومی جداگردیده الی قریه غدار کهنه دریای لزیر تحت کار می باشد در ادامه این سرک به شکل ابتدایی و محلی به طرف ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان امتداد دارد که با تکمیل شدن کار آن مشکلات ترانسپورتی باشندگان مسیر پروژه حل خواهد شد.

اولین نفری باشید که نظر می دهید

نظر بدهید