Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

فرهنگ

رسوم عید بین مردم افغانستان در قدیم ها و حال حاضر چی نوع تغیرات آماده است؟

Eid-mubarak-afghanistan

رسوم عید بین مردم افغانستان در قدیم ها و حالا چی تغیرات آماده است ؟ مردم افغانستان از دوسوم عید با آداب کهن استقبال میکنند همه مردم با لباس نو وظاهر آراسته پس از ادای نماز عید به خانه بزرگان شان رفته عید مبارکی می نمایند واز خداوند شکر گزاری …

بیشتر بخوانید