Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

سلسله علی خیل در پاکستان اختـ ـطاف نشده است ؟

سلسله علی خیل در پاکستان اختـ ـطاف نشده است ؟ شیخ رشید وزیر داخله پاکستان در یک کنفرانش خبری تازه میگوید که سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در پاکستان اختـ ـطاف نشده است . شیخ رشید میگوید بخاطر تحقیق این پرونده آنها ۷۰۰ ساعت ویدیو کامره های امنیتی شهر …

بیشتر بخوانید

سیتا قاسمی اخـ ـطار های جنرال میا را نادیده گرفت

سیتا قاسمی اخـ ـطار های جنرال میا را نادیده گرفت سیتا قاسمی آوازخوان مشهور کشور این روزها در کابل بسر میبرد . وی که بیشتر اوقات خارج از کشور مصروف کارهای هنری و زندگی شخصی میباشد بعد از دیر وقت به افغانستان می اید . با آمدن سیتا قاسمی به …

بیشتر بخوانید

فرزانه ناز میگوید که ده سال انرژی خود را در افغانستان نا حق ضایعه کرده ام

فرزانه ناز میگوید که ده سال انرژی خود را در افغانستان نا حق ضایعه کرده ام گفته های تازه فرزانه ناز در رابطه با کار ها و پشرفت های اخیر وی در کشور هندوستان فرزانه ناز آواز مشهور کشور بعد از پخش آهنگ هندی افغانی تدکا که در آن نقش …

بیشتر بخوانید