Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

رفتن یک مهاجر افغان با پیراهن تنبان در دیسکوتیک آمریکا

رفتن یک مهاجر افغان با پیراهن تنبان در دیسکوتیک آمریکا مردی افغان که با پیراهن تنبان در دیسکوتیک رفته است . یکی از مهاجرین افغان که به تازگی از کمپ مهاجرت بیرون شده بود و اکنون می تواند در بیرون گشت و گذار کند در اولین اقدام رفته است به …

بیشتر بخوانید

ویدیو درگیری لفظی و سپس حمله نیروهای ط. به پوسته های مرزی پاکستانی

ویدیو درگیری لفظی و سپس حمله نیروهای ط. به پوسته های مرزی پاکستانی ویدیو درگیری لفظی و سپس حمله نیروهای ط. به پوسته های مرزی پاکستانی و جمع آوری سیم های خاردار در منطقه گوشته ننگرهار ویدئو که گفته میشود از دارگری گروه ا ا ا افغانستان با مالیشه های …

بیشتر بخوانید

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت گفته می شود افغان های مقیم لندن کنسرتی را بخاطر کمک به افغانستان دایر نموده بودن که بنوانند از طریق آن کنسرت به نیازمندان داخل افغانستان کمک صورت بگیرد اما این کنسرت بخاطر یک تعداد از …

بیشتر بخوانید