Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

خانواده رسانه ی افغانستان باز هم قربانی داد و این بار مینا خیری را از ما گرفت

خانواده رسانه ی افغانستان باز هم قربانی داد و این بار مینا خیری را از ما گرفت بلال سروی گزارش می دهد که مینا خیری خبرنگار تلویزین خصوصی آریانا نیوز ، پس از انفـ ــجار اول دیروز در پل سوخته کابل به خانوداه خود خانه زنگ میزند و از همه …

بیشتر بخوانید

سلیم شاهین به سنجی دت گفتم از ما افغانها کرده کله خرابتر نیستی

سلیم شاهین به سنجی دت گفتم از ما افغانها کرده کله خرابتر نیستی به باور برخی ها که سلیم شاهین خوده الا میته این بار باز هم همتو که میفهمی دیگه ۳۸۰ درجه ی خدا الا داد داستان و قصه دیدار سنجی دت و سلیم شاهین را از زبان خود …

بیشتر بخوانید

برنامه رفیقانه این هفته با صدیقه مددگار و شکیبا تیموری با یک نکته جالب

برنامه رفیقانه این هفته با صدیقه مددگار و شکیبا تیموری با یک نکته جالب برنامه رفیقانه این هفته با صدیقه مددگار و شکیبا تیموری بود که خیلی دوستانه گذشت . در این برنامه سیر متین سوال های تهیه نموده بود تا از صدیقه مددگار و شکیبا تیموری بپرسد . شکیبا …

بیشتر بخوانید