Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

ویدیو درگیری لفظی و سپس حمله نیروهای ط. به پوسته های مرزی پاکستانی

ویدیو درگیری لفظی و سپس حمله نیروهای ط. به پوسته های مرزی پاکستانی ویدیو درگیری لفظی و سپس حمله نیروهای ط. به پوسته های مرزی پاکستانی و جمع آوری سیم های خاردار در منطقه گوشته ننگرهار ویدئو که گفته میشود از دارگری گروه ا ا ا افغانستان با مالیشه های …

بیشتر بخوانید

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت گفته می شود افغان های مقیم لندن کنسرتی را بخاطر کمک به افغانستان دایر نموده بودن که بنوانند از طریق آن کنسرت به نیازمندان داخل افغانستان کمک صورت بگیرد اما این کنسرت بخاطر یک تعداد از …

بیشتر بخوانید

واحد نژند نیز میخواست وطن را ترک کند اما موفق نشد

واحد نژند نیز میخواست وطن را ترک کند اما موفق نشد واحد نژند از ورزشکاران مبارزات آزاد که قهرمانی های زیادی در کارنامه های خود دارد بعد از سقوط دولت اشرف میخواست از افغانستان بیرون شود . اما از اینکه وضعیت میدان هوایی کشور مناسب نبود نتوانست کابل ترک بگوید …

بیشتر بخوانید