Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

میر مفتون با شعار “زنده باد اسلام ” آوازخوانی را برای ط.لبان شروع کرد

میر مفتون با شعار “زنده باد اسلام ” آوازخوانی را برای ط.لبان شروع کرد در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دیده می‌شود که میر مفتون بدخشی، هنرمند مشهور کشور برای تالبان آواز می‌خواند.او هنگام آوازخوانی، دف می‌نوازد و شخص دیگری نیز با وی آهنگ می‌سراید. هم‌چنان در …

بیشتر بخوانید

تازه ترین نوار صوتی از خوش‌حال سادات،‌ که می‌گوید، به زودترین فرصت واقعیت ها را بیان خواهد کرد.

Khoshal Sadat

تازه ترین نوار صوتی از خوش‌حال سادات،‌ که می‌گوید، به زودترین فرصت واقعیت ها را بیان خواهد کرد. آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۷قوس/۱۴۰۰): خوش‌حال سادات، رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزارت داخله حکومت پیشین که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، وی می‌گوید، که در آینده نزدیک به یک تلویزیون حضور پیدا …

بیشتر بخوانید

علیم داد که از نظام ت.لبانی انتقاد میکرد از سوی ت لبان لت و کوب شد

صبح امروز علیم داد علیم از سوی گروه ت.البان لت و کوب شده است . وی که در رسانه ها ظاهر میشد و از کارکرد های این گروه انتفاده میکرد از سوی این گروه لب و کوب شده است . علیم داد اخیرا گفته بود که مردم توانانی اقتصادی شان …

بیشتر بخوانید