Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
صفحه نخست / افغانستان / حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن
Women-rights-in-afghanistan

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن

‌‌‌‌‌تا بعد از سقوط طالبان ما بنام حقوق بشر‌کدام ارگان یا مرجع نداشتیم اما بعد از سقوط این گروه نهادی به این اسم بخاطر جرم و جنایات بشری ایجاد شد مگر باید گفت در جهان موضوع که در صدر همه مسائل قرار دارد حقوق بشر است از اینرو کمک های بسیار بزرگ تحت نام حقوق بشر به افغانستان از سوی جامعه بین المللی صورت گرفت دراین کمسیون باید از حقوق زن مرد و طفل دختر و پسر از حقوق شان بشکلی مساویانه دفاع صورت گیرد و باید هیچ محدودیت در دفاع از حقوق انسان وجود نداشته باشد با ایجاد این کمسیون امیدواری های زیادی وجود داشته بعد از ایجاد این کمسیون دولت برای سالهای متمادی خانم سیما ثمر را بحیث ریس برگزید اما همیشه بخاطر دفاع از آنچه وظیفه ایشان بود صرف با چند کلمه دفاع کرده است و گپ جالب اینکه فقط آنها ارقام را ثبت میکردن بگونه مثال با یک خانم خشونت صورت میگیرد خانم با مراجعه به کمسیون بخاطر دفاع از حقش اما کمسیون بعد از ثبت موضوع اورا میگوید باید از مجرای محاکم پیش بروی.
شخص مجبور است به ارگان های عدلی‌ مراجعه کند و ماه ها حتا ‌سالها را منتظر بماند چون آنچه حق مسلم زن است برایش داده نمیشود خانمی که میخواهد از شوهرش طلاق بیگیرد تا زمانیکه مرد حاضر به طلاق نشود امکان ندارد چون حق طلاق را فقط مرد دارد طلاق دوطرفه نیست که این خود نقض حقوق بشری پنداشته میشود در افغانستان قانون همیشه به نفع مرد‌است با آنکه داد از برابری جنسیتی است هیچگاه یک زن نمی تواند بعد از جدا شدن از شوهر وقتی طفل اش به سن هفت میرسد حضانت طفل خود را داشته باشد پس بخاطر مسائل که در بالا ذکر کردیم یک مبارزه جدی در چوکات ‌قانون بکار است

در باره AfghanPassion.com

به وب سایت, بزرگترین و مشهورترین شبکه اجتماعی افغانستان Afghanistan My Passion در فیسبوک خوش آمدید. برای تبلیغات و ارسال مطالب از مینو های سایت کار بگیرید و معلومات حاصل کنید. با سپاس فراوان تیم:

جالب است بخوانید

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت گفته …

دیدگاهتان را بنویسید