Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

زنان

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن

Women-rights-in-afghanistan

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن ‌‌‌‌‌تا بعد از سقوط طالبان ما بنام حقوق بشر‌کدام ارگان یا مرجع نداشتیم اما بعد از سقوط این گروه نهادی به این اسم بخاطر جرم و جنایات بشری ایجاد شد مگر باید گفت در جهان موضوع که در صدر همه …

بیشتر بخوانید

دختران افغان و چالش ها در آموزش مکتب

Afghan-girls

دختران افغان و چالش ها در آموزش مکتب نگرش تعبیض‌امیز علیه دختران که به آنها اهمیت داده نمیشود ویا‌اجازه رفتن به مکتب را ندارند سبب میشود که تنها اغلب در خانه بمانند و باعث این میشود که فرصتی زیادی آنها پیش از تکمیل سن هژده‌ازدواج ‌نمایند ویا اینکه اگر مکتب …

بیشتر بخوانید

رشد فتبال ‌در زنان افغان

Afghanistan-women-footbal-team

رشد فتبال ‌در زنان افغان ورزش فتبال‌ در افغانستان هنوز خیلی جوان است بعد از آمدن طالبان زنان نه تنها فتبال ‌بلکه اجازه هیچ ورزش را نداشتن چون طالب اعتماد به حضور اجتماعی زنان نداشت در حالیکه فتبال ‌نمایش تلاش وسخت کوشی قشربشری‌ برای رسیدن به آرزو هایش میباشد ورزش …

بیشتر بخوانید

نقش زنان در نشست ترکیه زنان افغان چی نقش در این نشست دارند؟

نقش زنان در نشست ترکیه زنان افغان چی نقش در این نشست دارند؟ نميگذاريم فاجعه هاي دوران امارت طالباني دوباره تكرار شود. مازنان ميخواهيم كه : ١- انعده زنانيكه داراي سطح اگاهي بلند وتجربه كافي درباره زنان وحقوق شان برخوردار باشند دراين نشست اشتراك كنند, ٢- نماينده گان برجسته ، …

بیشتر بخوانید