Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
صفحه نخست / افغانستان / محیط زیست و چالش ها در افغانستان
Afghanistan-environment

محیط زیست و چالش ها در افغانستان

محیط زیست و چالش ها در افغانستان

محیط پاک و سالم جز از حقوق یک شهروند محسوب میگردد ودولت مکلف که فضای درست زنده گی را برای شهروندان مهیا بسازد در غیر آن زند گی انسانها با انواع مختلف از مشکلات و نا بسامانی‌ها مواجه میگردد زنده افراد وابسته به محیط زیست آن است با این حال مشکلات محیطی والوده‌گی های آن از چالش های جدی برایحیات ‌آینده بشر بوده وبا رشد روز افزون این مشکلات گرفتاری های زیادی برای انسانها خلق میکند, تغییرات اقلیمی افزایش زرات شیمیای در هوا و رشد سرسام آور امراض گوناگون از جمله مشکلات عمده است که حیات انسان را تهدید میکند وبا این حال سالانه هزاران تن را بکام ‌مرگ می فرستد و این مشکلات محیط زیستی به عنوان یک پدیده تنها‌ درافغانستان نه بلکه کشور های زیادی را تهدید میکند و هیچ کشوری نیست که مصعون‌ باشد اما میزان این تهدیدات در کشور ها فرق میکند و متفاوت است.

و این موضوع بستگی مستقیم به توانایی کشور داد الوده گی محیط زیست بیش ازهر چیز تدبیر مشترک کشورهای جهان در سطح ‌کل را می طلبد و این موضوع به یک بحث جدی و اساسی در سیاست جهان مبدل گردیده و تا کنون در دولت های زیادی کنوانسیون های زیاد در این خصوص میان کشور ها شکل گرفته است, اما این مسله به لحاظ اینکه یک موضوع جدید است هنوز نتوانسته مانند سایر موضوعات حیاتی بین المللی جاافتاده و تدابیر و مقررات مبارزه با آن به عرف الزام آور جهانی در کنار سایر موضوعات سیاسی وامنیتی جهان بدل گردد با آن یک موضوع وتهدید جدی به کره خاکی ما محسوب میگردد, اما ‌امروزه در سیاست اولویت دوم را دارد وکشور ها درصورت تصادم منافع به راحتی چشم به معضل محیط زیستی بسته و اجازه میدهند در راستای تامین منافع ملی محیط زیست آسیب ببیند.

در کابل تنها هوا آلوده نیست بلکه آلوده گی صوتی یکی دیگر از مسائل و معضلات اجتماعی خطرناک میباشد که کمتر از آن سخن گفته میشود با گشت گزار در سطح شهر و جاده های کابل به زودی متوجه این امر میشوید.

در باره AfghanPassion.com

به وب سایت, بزرگترین و مشهورترین شبکه اجتماعی افغانستان Afghanistan My Passion در فیسبوک خوش آمدید. برای تبلیغات و ارسال مطالب از مینو های سایت کار بگیرید و معلومات حاصل کنید. با سپاس فراوان تیم:

جالب است بخوانید

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت گفته …

دیدگاهتان را بنویسید