Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
صفحه نخست / آموزشی / رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟
Afghan-kids

رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟

رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟

رشد و شخصیت از زمانی آغاز میگردد که شخص در یک خانواده سن را طی میکند که گپ فهم و هوشیار یا اصطلاح خوب و بد را از یک دیگر تفکیک کند درآغاز باید گفت که خانواده بهترین مکان برای شروع زنده گی برای شخص بوده میتواند اما باید گفت که دوم رفتن مکتب و تاثیر بسزایی آن بالای کودک این زمانی است که رشد و تکامل شخصیت انکار ناپذیر است, در این زمان بعد از خانه مکان دیگری چون مکتب وبعد از پدر مادر معلم جانشین‌ میشود دربعضی از کشور ها اطفال در سن ۵ یا۶ شامل مکتب میشود و بیشتر زیاد اوقات خود را در مکتب سپری میکنند و روانشناسی رشد شخصیت را حاصل تعامل بین فرد و محیط افراد میداند و این اساسی ترین دوره یعنی شروع مکتب در تامل شخصیت است, در این دوره طفل برای اولین بار خواندن نوشتن را می آموزد البته این زمانی است که خواندن نوشتن را با همکاری دیگران به او منتقل میگردد و این زمانی است که با همقطارانش مقررات قواعد انضباط ارتباط را با هم سا لان خود یاد گرفته و تقویت میگردد که در این دوره کودکان مهارت های اجتماعی را مطابق به عصر زمان می آموزد دراین زمان کودک به کار کوشش پیشرفت یادگیری مهارت لیاقت کفایت اجتماعی اهمیت زیاد میدهند, باید یاد آورشد که در زمان آغاز مکتب کودکان تنها آموزش را فرا نمی گیرند بلکه تربیت فرایندی را که خانواده برای کودک آغاز کرده بود ادامه داده به سر انجام باید برسد البته هماهنگ و همسو با خانواده البته باید یاد آور شد که ارزش ها و الگوهای رفتاری مورد نظر فرهنگ جامعه را به کودک باید منتقل نمایند طبعا چون‌انگیزه در مدارس به عنوان یک نهاد تحصیلی نیز ترویج میگردد پس باید گفت که مکتب به عنوان یک عامل برای اجتماعی ساختن انگیزه پیشرفت را برای کودک القا میکند.
و اینجاست که شخصیت شخص به عنوان آغازین دوره تعین میگردد باید یاد آور شد که محیط زنده گی تاثیر بسزا بالای شخصیت دارد باید به صراحت گفت از گرگ گرگ و از میش میش چرا که کودک مانند یک رویکاردر سفید آنچه رخ میدهد در اطرافش‌ چه مثبت و چه منفی ثبت میکند حال وظیفه ما چیست؟ انچه میخواهیم چیست پس به عنوان یک فرد مسول اول برای خانواده و کودک آنچه مثبت ومثبت گرایی و اعتماد به نفس و بزرگی را از خود به کودک بایدمنتقل کنیم .

در باره AfghanPassion.com

به وب سایت, بزرگترین و مشهورترین شبکه اجتماعی افغانستان Afghanistan My Passion در فیسبوک خوش آمدید. برای تبلیغات و ارسال مطالب از مینو های سایت کار بگیرید و معلومات حاصل کنید. با سپاس فراوان تیم:

جالب است بخوانید

فواید پوست سیب برای سلامتی!

فواید پوست سیب برای سلامتی! یکی از میوه های بسیار خوشمزه سیب است. سیب دارای …

دیدگاهتان را بنویسید