Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
صفحه نخست / افغانستان / حق زنان در امورات ‌افغانستان
afghanwomen-rights-afghanistan

حق زنان در امورات ‌افغانستان

حق زنان در امورات ‌افغانستان

زنان در تمام جهان متضرراین درجه اول یک ملت است اما بازهم کشور های جهان اول توانسته باورنظر داشت حق انسانی یک شخص برای زن جایگاه خوب انسانی را تعین کند, شاید یگانه کشوری که همیشه موضوع پایگاه اجتماعی زنان به بحث گرفته میشود افغانستان است, اما آنچه در مورد آن همیشه مشاجره صورت میگیرد هرگز داده نشده این ظلم و استبداد که در دوره طالبان بالای زن صورت گرفت به هیچ عنوان قابل توجیع ‌نباشد ما شاهد لت کوب زنان در این دوره و سنگسار زنان در محضرعام بوده ایم اما زنان در آن زمان به انواع مختلف بخاطر امرار حیات آرام نه نشستن, امرار حیات بخاطری گفتیم که این زنانی که حال داد از حقوق زن و فعالیت شان را در دوره طالب مبارزه نام میمانند مبارزه نبوده امرار حیات بوده.

اما حال سود بردن و اجاره گرفتن چوکی وتجارت بالای نام است انهادران زمان بخاطر خودشان کار کردن به پول پروژه ها بنام زن زنده گی ساختن برای زنی که دردهلمند قندهار پکتیا پکتیکا پنجشیر وغیره زنان کسی کارنکرده میلیونها دالر دراین کشور برای ارتقا ظرفیت سرازیر شد کی مفاد گرفت زن پروژه گیر زنی که بخود زنده گی ساخت گفتیم حقوق زن زنی که دراین کشور از کوچکترین حق زنده گی محروم است زن دراین جا بخاطر بقای نسل ازدواج میکند زن دراینجا مکلف است با شوهر معتاد زنده گی کند زن مجبور است بهر نوعی است اطفال اش را سیر کند.

درصورتیکه مرد بگفته ما بد خو باشد نگزارد سروصدایی طفل بلند شود کجا است حقوق زن زنی که در قرا‌وقصبات‌ زنده گی میکند کوچکترین آگاهی را از حق خود ندارد در طول دودهه حکومت ونهاد‌های حامی حقوق زن ادعا دارند که کار های صورت گرفته بلی قوانین پالیسی‌ها واستراتیژی جندر انکشاف ملی افغانستان, پلان کاری ملی برای زنان, استراتیژی مبارزه باخشونت, ساخته شده به هدف بهبود وضعیت زن در افغانستان وهم چنان تامین برابری جنسیتی مگرهیچ کمکی ویا مفادی برای زنی که سواد ندارد دسترسی به بخش های آگاهی دهی ندارد نمیکند پس باید بخاطر ارتقا‌ظرفیت برای زنان دلسوزانه بیطرفانه صورت بیگیرد و در اولویت کار بخاطر حق زنان باید زنان آگاهی کامل از حق خود داشته باشند, زنانی که با چهره های تکراری در چند سال متمادی با آشغال کرسی ها بنام حق زن کنار رفته جای شان را کسانی آشغال کند که دلسوزانه برای زن افغانستان کار کند.

در باره AfghanPassion.com

به وب سایت, بزرگترین و مشهورترین شبکه اجتماعی افغانستان Afghanistan My Passion در فیسبوک خوش آمدید. برای تبلیغات و ارسال مطالب از مینو های سایت کار بگیرید و معلومات حاصل کنید. با سپاس فراوان تیم:

جالب است بخوانید

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت

کنسرتی که بخاطر کمک به افغانستان دایر شده بود به جـ ـنگ خاتمه یافت گفته …

دیدگاهتان را بنویسید