Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
صفحه نخست / آرشیو برچسب

آرشیو برچسب

رقاصه های محفل های زورمندان, قوماندان ها

girls-dancers-afghanistan

رقاصه های محفل های زورمندان, قوماندان ها اکثر ما و شما شاهد رقصیدن دختر های جوان ۱۶ ساله و ۱۸ ساله در محافل زورمندان و قوماندان ها هستیم, و همیشه با خود شاید فکر کرده باشیم این رقاصه ها بد اخلاق هستند و تمام قهر خود را بالای آنها خالی …

بیشتر بخوانید

حق زنان در امورات ‌افغانستان

afghanwomen-rights-afghanistan

حق زنان در امورات ‌افغانستان زنان در تمام جهان متضرراین درجه اول یک ملت است اما بازهم کشور های جهان اول توانسته باورنظر داشت حق انسانی یک شخص برای زن جایگاه خوب انسانی را تعین کند, شاید یگانه کشوری که همیشه موضوع پایگاه اجتماعی زنان به بحث گرفته میشود افغانستان …

بیشتر بخوانید

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن

Women-rights-in-afghanistan

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن ‌‌‌‌‌تا بعد از سقوط طالبان ما بنام حقوق بشر‌کدام ارگان یا مرجع نداشتیم اما بعد از سقوط این گروه نهادی به این اسم بخاطر جرم و جنایات بشری ایجاد شد مگر باید گفت در جهان موضوع که در صدر همه …

بیشتر بخوانید

تاثیر جنگ بالای زنده‌گی زنان در افغانستان

afghan-women-war

تاثیر جنگ بالای زنده‌گی زنان در افغانستان چهار دهه جنگ در افغانستان مردم و بخصوص زنان را خیلی متضرر ساخته این جنگ بوده که فضای اجتماعی را برای زنان مکدر ساخته و این جنگ نقطه شروع عقب مانده گی زن در افغانستان بود زنان را جنگ نظریه مردان زیاد تر …

بیشتر بخوانید

رشد فتبال ‌در زنان افغان

Afghanistan-women-footbal-team

رشد فتبال ‌در زنان افغان ورزش فتبال‌ در افغانستان هنوز خیلی جوان است بعد از آمدن طالبان زنان نه تنها فتبال ‌بلکه اجازه هیچ ورزش را نداشتن چون طالب اعتماد به حضور اجتماعی زنان نداشت در حالیکه فتبال ‌نمایش تلاش وسخت کوشی قشربشری‌ برای رسیدن به آرزو هایش میباشد ورزش …

بیشتر بخوانید

رشد زنان بعد از سقوط طالبان

Afghan-women-empowerment

رشد زنان بعد از سقوط طالبان در زمان حکومت ظاهر شاه وقتی قانون اساسی افغانستان تهیه می گردید زنان هم در تهیه آن سهم داشتن و حضور پررنگ که در همان قانون حقوق زن یعنی برابری زن و مرد اشاره شده بود که بعد از سال ۱۹۷۰ همواره زنان در …

بیشتر بخوانید

نقش زنان در نشست ترکیه زنان افغان چی نقش در این نشست دارند؟

نقش زنان در نشست ترکیه زنان افغان چی نقش در این نشست دارند؟ نميگذاريم فاجعه هاي دوران امارت طالباني دوباره تكرار شود. مازنان ميخواهيم كه : ١- انعده زنانيكه داراي سطح اگاهي بلند وتجربه كافي درباره زنان وحقوق شان برخوردار باشند دراين نشست اشتراك كنند, ٢- نماينده گان برجسته ، …

بیشتر بخوانید