Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

محیط زیست و چالش ها در افغانستان

Afghanistan-environment

محیط زیست و چالش ها در افغانستان محیط پاک و سالم جز از حقوق یک شهروند محسوب میگردد ودولت مکلف که فضای درست زنده گی را برای شهروندان مهیا بسازد در غیر آن زند گی انسانها با انواع مختلف از مشکلات و نا بسامانی‌ها مواجه میگردد زنده افراد وابسته به …

بیشتر بخوانید

دختران افغان و چالش ها در آموزش مکتب

Afghan-girls

دختران افغان و چالش ها در آموزش مکتب نگرش تعبیض‌امیز علیه دختران که به آنها اهمیت داده نمیشود ویا‌اجازه رفتن به مکتب را ندارند سبب میشود که تنها اغلب در خانه بمانند و باعث این میشود که فرصتی زیادی آنها پیش از تکمیل سن هژده‌ازدواج ‌نمایند ویا اینکه اگر مکتب …

بیشتر بخوانید

رشد فتبال ‌در زنان افغان

Afghanistan-women-footbal-team

رشد فتبال ‌در زنان افغان ورزش فتبال‌ در افغانستان هنوز خیلی جوان است بعد از آمدن طالبان زنان نه تنها فتبال ‌بلکه اجازه هیچ ورزش را نداشتن چون طالب اعتماد به حضور اجتماعی زنان نداشت در حالیکه فتبال ‌نمایش تلاش وسخت کوشی قشربشری‌ برای رسیدن به آرزو هایش میباشد ورزش …

بیشتر بخوانید