Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

جشن عنعنوی ‌سمنک ‌‌جشن سمنک در افغانستان

Samank-afghanistan

جشن عنعنوی ‌سمنک ‌‌جشن سمنک در افغانستان ‌جشن سمنک یکی از جشن های نوروزی در افغانستان است این جشن توسط خانم ها و دختران اجرا میشود سرگرمی خوبی درشب سال نو برای زنان است در جشن سمنک ‌دختران با گرفتن نیت و خواست که دارند دراین جشن دعا میکنند تا …

بیشتر بخوانید

خدمات صحی ‌در افغانستان

afghanistan-healthcare

خدمات صحی ‌در افغانستان تعداد زیادی از مردم همیشه از خدمات صحی شکایت میکنند مخصوصا عدم کنترول شفاخانه های شخصی این مراکز که بخاطر بزنس ‌ایجاد شده اند به ندرت توانسته اند به مداوای مریض موفق شوند چرا که افرادی را که جذب میکنن کسانی است که به پایان ترین …

بیشتر بخوانید

رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟

Afghan-kids

رشد شخصیت چی زمان آغاز میگردد ؟ رشد و شخصیت از زمانی آغاز میگردد که شخص در یک خانواده سن را طی میکند که گپ فهم و هوشیار یا اصطلاح خوب و بد را از یک دیگر تفکیک کند درآغاز باید گفت که خانواده بهترین مکان برای شروع زنده گی …

بیشتر بخوانید