Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Blog Layout

خروج آمریکا از افغانستان تاثیرات منفی بالای نیرو های افغان ندارد

Afghan-commandos

خروج آمریکا از افغانستان تاثیرات منفی بالای نیرو های افغان ندارد یک سرباز قطعه خاص می‌تواند با یک لشکر دشمن مبارزه کند و با سر بلند به قرارگاه خود برگردد, بدون شک سربازان ما آنچه سوگند کرده اند را در خط‌های نبرد، هر روز ثابت می‌کنند, اینروزها که گپک‌ها از …

بیشتر بخوانید

رقاصه های محفل های زورمندان, قوماندان ها

girls-dancers-afghanistan

رقاصه های محفل های زورمندان, قوماندان ها اکثر ما و شما شاهد رقصیدن دختر های جوان ۱۶ ساله و ۱۸ ساله در محافل زورمندان و قوماندان ها هستیم, و همیشه با خود شاید فکر کرده باشیم این رقاصه ها بد اخلاق هستند و تمام قهر خود را بالای آنها خالی …

بیشتر بخوانید

حق زنان در امورات ‌افغانستان

afghanwomen-rights-afghanistan

حق زنان در امورات ‌افغانستان زنان در تمام جهان متضرراین درجه اول یک ملت است اما بازهم کشور های جهان اول توانسته باورنظر داشت حق انسانی یک شخص برای زن جایگاه خوب انسانی را تعین کند, شاید یگانه کشوری که همیشه موضوع پایگاه اجتماعی زنان به بحث گرفته میشود افغانستان …

بیشتر بخوانید

نگهداری حیوانات خانگی در افغانستان

Afghanistan-dogs

نگهداری حیوانات خانگی در افغانستان در افغانستان وقتی در بیرون از خانه برویم حتما چند تن از جوانان را در فاصله های مختلف میبینی که ریسمان یا قلاده سگی را در دست دارد و شاید انقدر دیده میشود که اصلا برای بیننده جالب نیست چون بی اندازه زیاد است و …

بیشتر بخوانید

حقوق اطفال در افغانستان – اطفال قربانی جنگ و حوس

Afghan-addicted-kids

حقوق اطفال در افغانستان – اطفال قربانی جنگ و حوس حمایت از اطفال وظیفه یک دولت است و حق طفل را در نخست والدین ودر کل دولت هم باید از نگاه قانونی حق طفل را ادآ نماید شرایط کنونی در افغانستان طوری است که از اطفال سوی استفاده صورت میگیرد …

بیشتر بخوانید

جامعه مدنی در افغانستان

afghanistan-civil-rights

جامعه مدنی در افغانستان معنا ومفهوم جامعه مدنی را تا پیش از حکومت طلبان کسی نمیدانست اما زمانی که طالب سقوط کرد با نظام سیاسی بوجود آمد. کسانی بودن و هستند که با یکجا شدن تعدادی محدودی کوشیدن خودشان را حامی این بخش معرفی کنند که کردن زمانی سازمان ملل …

بیشتر بخوانید

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن

Women-rights-in-afghanistan

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن ‌‌‌‌‌تا بعد از سقوط طالبان ما بنام حقوق بشر‌کدام ارگان یا مرجع نداشتیم اما بعد از سقوط این گروه نهادی به این اسم بخاطر جرم و جنایات بشری ایجاد شد مگر باید گفت در جهان موضوع که در صدر همه …

بیشتر بخوانید

‌ خشونت های خانواده گی در افغانستان

Domestic-Violence-afghanistan

‌ خشونت های خانواده گی در افغانستان خانه که امن ترین مکان برای افرادش است مگر در افغانستان گاهی ناامن ترین مکان است رایج ترین خشونت در خانواده همانا لت کوب و خشونت های فیزیکی است گاهی حال این خشونت ها تا جای میرسد که اعضای بدن را قطع میکنند …

بیشتر بخوانید

تاثیر جنگ بالای زنده‌گی زنان در افغانستان

afghan-women-war

تاثیر جنگ بالای زنده‌گی زنان در افغانستان چهار دهه جنگ در افغانستان مردم و بخصوص زنان را خیلی متضرر ساخته این جنگ بوده که فضای اجتماعی را برای زنان مکدر ساخته و این جنگ نقطه شروع عقب مانده گی زن در افغانستان بود زنان را جنگ نظریه مردان زیاد تر …

بیشتر بخوانید

تعدیل قانون رسانه و فعالیت رسانه ها در افغانستان

afghan-media

 تعدیل قانون رسانه و فعالیت رسانه ها در افغانستان شماری از رسانه ها طرح تعدیل قانون رسانه هارا نگران کنند میگویند ودر زمان که تعدیل می گردید خواهان توقف ‌طی مراحل آن شدند باید یاد آور شد که آزادی بیان یکی از بزرگ ترین دست آورد های است که بعد …

بیشتر بخوانید