Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

هنرمندان و مشکلات شان در افغانستان

Afghan-old-female-singers

هنرمندان و مشکلات شان در افغانستان زمانی که دختران جوان در افغانستان به موسیقی رومیاورد‌باید از قبل آماده گی برای هر حالت از مشکلات داشته باشد افغانستان کشور سنتی است و مردم به این باورمند است که آهنگ سرودن خلاف دین و مذهب دانسته میشود و این عملی خلاف شریعت …

بیشتر بخوانید

حمله موتر بم در لوگر

حمله موتر بم در لوگر شب نوزده هم رمضان یک بار دیگر دشمنان مردم افغانستان وحشت آفریدن سقف خانه های مردم بالای سرشان ریخت غذاهای افطاری با خون شان یکی شد امشب بجای غذا مردم مظلوم ما خون خورد .شفاخانه جای که باید درمان صورت می گرفت تخریب شد این …

بیشتر بخوانید

دست کاری پاکستان در پروسه صلح

Peace-afghanistan-taliban-pakistan

دست کاری پاکستان در پروسه صلح پاکستان می خواهد با چهره های که خلاف حکومت و مصالح علیای کشور در حرکت است ارتباط گرفته و برای آنها زمینه تفاهم با طالبان را آماده سازند، این کار پاکستان غرض صلح نه بلکه برای نفی کامل حکومت و تشدید اختلاف ها میان …

بیشتر بخوانید