Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن

Women-rights-in-afghanistan

حقوق بشری در افغانستان – حقوق مرد ۱۰ برابر زن ‌‌‌‌‌تا بعد از سقوط طالبان ما بنام حقوق بشر‌کدام ارگان یا مرجع نداشتیم اما بعد از سقوط این گروه نهادی به این اسم بخاطر جرم و جنایات بشری ایجاد شد مگر باید گفت در جهان موضوع که در صدر همه …

بیشتر بخوانید

‌ خشونت های خانواده گی در افغانستان

Domestic-Violence-afghanistan

‌ خشونت های خانواده گی در افغانستان خانه که امن ترین مکان برای افرادش است مگر در افغانستان گاهی ناامن ترین مکان است رایج ترین خشونت در خانواده همانا لت کوب و خشونت های فیزیکی است گاهی حال این خشونت ها تا جای میرسد که اعضای بدن را قطع میکنند …

بیشتر بخوانید

تاثیر جنگ بالای زنده‌گی زنان در افغانستان

afghan-women-war

تاثیر جنگ بالای زنده‌گی زنان در افغانستان چهار دهه جنگ در افغانستان مردم و بخصوص زنان را خیلی متضرر ساخته این جنگ بوده که فضای اجتماعی را برای زنان مکدر ساخته و این جنگ نقطه شروع عقب مانده گی زن در افغانستان بود زنان را جنگ نظریه مردان زیاد تر …

بیشتر بخوانید