Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Recent Posts

نگهداری حیوانات خانگی در افغانستان

Afghanistan-dogs

نگهداری حیوانات خانگی در افغانستان در افغانستان وقتی در بیرون از خانه برویم حتما چند تن از جوانان را در فاصله های مختلف میبینی که ریسمان یا قلاده سگی را در دست دارد و شاید انقدر دیده میشود که اصلا برای بیننده جالب نیست چون بی اندازه زیاد است و …

بیشتر بخوانید

حقوق اطفال در افغانستان – اطفال قربانی جنگ و حوس

Afghan-addicted-kids

حقوق اطفال در افغانستان – اطفال قربانی جنگ و حوس حمایت از اطفال وظیفه یک دولت است و حق طفل را در نخست والدین ودر کل دولت هم باید از نگاه قانونی حق طفل را ادآ نماید شرایط کنونی در افغانستان طوری است که از اطفال سوی استفاده صورت میگیرد …

بیشتر بخوانید

جامعه مدنی در افغانستان

afghanistan-civil-rights

جامعه مدنی در افغانستان معنا ومفهوم جامعه مدنی را تا پیش از حکومت طلبان کسی نمیدانست اما زمانی که طالب سقوط کرد با نظام سیاسی بوجود آمد. کسانی بودن و هستند که با یکجا شدن تعدادی محدودی کوشیدن خودشان را حامی این بخش معرفی کنند که کردن زمانی سازمان ملل …

بیشتر بخوانید